آموزش دفاع شخصی

45 ویدیو

مدت دوره: 4 ساعت و 20 دقیقه

تاریخچه و مقدمه ای بر سبک رزمی WTبخش اول (۱)

00:06:54

رایگان

در این ویدئو شما با ورزش دفاع شخصی به روش "وین چون" و به سبک WT آشنا می شوید. تاریخچه این ورزش به همراه اصول مبارزه از مباحثی است که در این بخش مطرح می شود.

نمایش سریالی ویدیو:

دوره های مشابه: